მოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრი

2013 წლიდან მუშაობს სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ ეთიკის კომისიის უფროსი იურისტის პოზიციაზე. 2011-2013 წლებში ეკავა ეთიკის კომისიის იურისტის პოზიცია. 2012 წლიდან სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ წევრი, ადვოკატი სამოქალაქო-ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით. ადვოკატთა ასოციაციის განგრძობადი იურდიული განათლების პროგრამის ფარგლებში 2012-2014 წლებში ტრენერი ადვოკატის პროფესიულ ეთიკაში.

ადვოკატის პროფესიულ ეთიკაზე შემდეგი გამოცემის –  ეთიკის კომისიის საქმიანობა, პრეცედენტები, რეკომენდაციები 2014-2016 წწ, ავტორი და ეთიკის კომისიის საქმიანობა, პრეცედენტები, რეკომენდაციები 2010-2013 წწ თანაავტორია.

„შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში“ მოწვეული ლექტორის სტატუსით კითხულობს ლექციებს საპროცესო უნარ-ჩვევებსა და იურიდიულ პროფესიათა ეთიკაში.

ელფოსტა: ethics@gba.ge