მოწვეული ლექტორი, დოქტორი

ტარიელ სიხარულიძე არის მრავალი ტრენინგ-პროგრამის ავტორი მოლაპარაკებების ტექნიკაში, იგი ატარებს სემინარებს მოლაპარაკებებში ქართველი და უცხოელი საჯარო მოხელეებისთვის სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, საგარეო საქმეთა სამინისტროში, პროფესიულ საქმიანობას ეწევა საფრანგეთის ეროვნული ადმინისტრაციის სკოლაში (ENA), მოლაპარაკებების კვლევისა და სწავლების ინსტიტუტში (საფრანგეთი). 2004-2005 წლებში იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო კულტურულ ურთიერთობათა და დიასპორასთან კავშირ-ურთიერთობათა დეპარტამენტის დირექტორი.

შზსუ სამართლის ფაკულტეტზე კითხულობს ლექციებს არბიტრაჟსა და მედიაციაში.

ელ-ფოსტა: tsikharulidze@ibsu.edu.ge