შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი წარმოადგენს მსოფლიოში წამყვანი საერთაშორისო სამართლებრივი ინგლისური ენის ცენტრის – TOLES Legal საგამოცდო ცენტრს საქართველოში (იხ. ბმული)

TOLES Legal სერტიფიკატი აღიარებულია ბიზნეს სამართლის დარგში მსოფლიოს მოწინავე იურიდიული კომპანიების მიერ. გამოცდა, მეტწილად, ორიენტირებულია გრამატიკისა და ლექსიკის შემოწმებაზე.

გამოცდა არის სამი დონის:

FOUNDATION
  • 21 ივნისი;
  • 23 აგვისტო;
  • 22 ნოემბერი.
HIGHER
  • 21 ივნისი;
  • 23 აგვისტო;
  • 22 ნოემბერი.
ADVANCED 
  • 21 ივნისი;
  • 23 აგვისტო;
  • 22 ნოემბერი.

გთხოვთ გამოცდაზე დარეგისტრირდეთ სულ მცირე 1,5 თვით ადრე.

გამოცდის ჩასატარებლად საჭიროა მინიმუმ 10 პირის რეგისრაცია.

დამატებითი ინგორმაციისათვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:

0322 59 50 05 (203)