სამართლის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის ადმინისტრატორი

მოწვეული ლექტორი, სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი

2016  წლიდან არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის ადმინისტრატორი.
მუშაობდა საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტში. 2009 – 2010 წლებში ჩართული იყო საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობაში, იკავებდა სხვადასხვა თანამდებობას. არის რამოდენიმე წიგნის თანაავტორი და სტატიის ავტორი. სწავლობს დოქტორანტურაში კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით. მისი სადოქტორო თემაა “პარლამენტის საკონტროლო უფლებამოსილებები მთავრობის საქმიანობაზე”. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს კონსტიტუციურ სამართალსა და ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებში.

ოფისი: A502

შიდა: +995 32 2595006 (164)

ელ-ფოსტა: vzhvania@ibsu.edu.ge

CV