ამა წლის 5 მაისს ევროკავშირის დელეგაციის ორგანიზებით თბილისში რიყეზე ტარდება უკვე ტრადიციული “ევროპის დღე”.
საჭიროა მოხალისე სტუდენტები.
რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 22 აპრილი.
ეს გახლავთ ევროპის დღის აღმნიშვნელ ღონისძიებაზე მოხალისეების რეგისტრაციის ფორმა:
კითხვარი უნდა შეივსოს ინგლისურად, შესაბამისად სამიზნე ჯგუფის კომპეტენცია გასაგებია. თუ სტუდენტებმა იციან გერმანული და ფრანგული ენები, აპლიკაციას ავსებენ ინგლისურად, თუმცა გადანაწილებისას მოხდება მათი კომპეტენციების გათვალისწინება.